Skip to content

Kurskalender

Oppstart Kurs Varighet Sted Påmelding
         
20.11.2017 Stillaskurs – 5 meter 8 timer Tynset 16.11.2017
20.11.2017 Brukerkurs stillas 8 timer Tynset 16.11.2017
21.11.2017 Stillaskurs – 9 meter 16 timer Tynset 17.11.2017
27.11.2017 Våtrom, gr.mod og A, sertifisering 32 timer Tynset 21.11.2017
27.11.2017 Våtrom, oppdatering 8 timer Tynset 21.11.2017
11.12.2017 Våtrom oppdatering 8 timer Tynset 05.12.2017
         
Januar Arbeidsvarsling kurs 1 8 timer Tynset Fortløpende
Januar Arbeidsvarsling kurs 1 8 timer Oppdal Fortløpende
Januar Arbeidsvarsling kurs 1 8 timer Røros Fortløpende
Januar Barne- og ungdomsarbeiderfaget 2 semestre Oppdal Fortløpende
Januar HMS, HACCP – mattrygghet 1 semester Tynset Fortløpende
Januar Mesterbrev byggfagene Nettbasert med samlinger Fortløpende
Januar Norsk for fremmedspråklige A1 dag 1 semester Tynset Fortløpende
Januar Renholdsoperatørfaget 2 semester Oppdal Fortløpende
Januar Resepsjonsfaget 2 semester Oppdal Fortløpende
Januar Salgsfaget 2 semestre Oppdal Fortløpende
Januar Småbedriftsledelse 120 timer Tynset Fortløpende
Januar Å lære opp ansatte 40 timer Tynset Fortløpende
         
Februar HMS for ledere 8 timer Oppdal Fortløpende
Februar HMS for ledere 8 timer Røros Fortløpende
Februar HMS for ledere 8 timer Tynset Fortløpende
Februar Korsangere: Finn tonen-hold takten 36 timer Tynset Fortløpende
Februar Ledelse i håndverksfag, mesterbrev 2 semester Røros Fortløpende
Februar Lift/Personløfter A-B-C 8 timer Tynset Fortløpende
Februar Varme Arbeider 8 timer Tynset Fortløpende
Februar Varme Arbeider 8 timer Oppdal Fortløpende
Februar Våtrom, gr.mod og A, sertifisering 32 timer Tynset Fortløpende
Februar Våtrom, oppdatering 16 timer Tynset Fortløpende
Februar Å lede frem kompetanse 40 timer Tynset Fortløpende
         
Mars Truckførerkurs T1-T2-T3-T4 36 timer Tynset Fortløpende
Mars Teleskoptruck C1-C2 8 timer Tynset Fortløpende
Mars Økonomi for ikke-økonomer 40 timer Tynset Fortløpende