Varme arbeider

Vi inviterer til sertifiseringskurs med teori og praktisk slukkeøvelse
mandag 28. februar 2022, klokken 09:00

Sted for kurset er Fjellugla Kompetanse, Tomtegata 11, Tynset.

Kurset ledes av godkjent instruktør Lars Hage.

Kurset er et dagskurs, og koster kr. 2.900,- inkludert digital lærebok, arbeidshefte i papirform, individuell eksamen, praktisk slokkeøvelse og sertifikat i digital form. I tillegg kan du bestille lommesertifikat i plast kr. 403,-. Lærebok i papirversjon vil være tilgjengelig på kurset. Lærebok og arbeidshefte finnes på engelsk og polsk. Giroer blir utsendt.

Sertifiseringskravet er innført av forsikringsselskapene og ivaretas av Norsk Brannvernforening, NBF.
Kurset gjennomføres i henhold til kravene i «Forskrift om utførelse av arbeid» av 06.12.2011 nr. 1357 (se kap. 5 om varmt arbeid) og etter retningslinjer gitt av NBF. Krav om sertifisering gjelder bruk av utstyr som kan frembringe varme eller gnister, slik som bruk av åpen ild, oppvarming, bruk av sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr utenfor fast og spesielt tilrettelagt arbeidsplass. Se brannvernforeningen.no.

Sertifikatet er gyldig i 5 år og må da fornyes ved å gjennomgå dette kurset på nytt. Har du sertifikat fra før, så ta det med så det kan fornyes.

Har du faglige spørsmål, så ta kontakt med Lars på lars.hage@oppdal.com eller på telefon 472 64 173.

Har du andre spørsmål kan du ta kontakt med oss hos Fjellugla Kompetanse.

Påmelding senest 23.02.2022 til marit@fjellugla.no eller telefon 62 48 13 55.

Ta med matpakke, vi sørger for kaffe/te og søtbit.

Med hilsen fra Marit Smedaas Andersen (Daglig leder/studierektor)

Våre samarbeidspartnere

Iceland Liechtenstein Norway Grants
Ministry of Culture National Heritage and Sport of the Republic of Poland
Høgskulen for Grøn Utvikling
Mesterakademiet
Akademisk Studieforbund
Brannvernforeningen
Fagrådet for Våtrom
Dokker