Skip to content

Fagbrev

Fagbrev - utdanning

Vi gjennomfører eksamensforberedende kurs i teoridelen til fag- eller svennebrev i forskjellige fag.

For å oppnå fag- eller svennebrev må du avlegge og bestå både en teoretisk eksamen og en praktisk prøve. Etter §3-5 i Opplæringslova kan du melde deg til fagprøven som privatist med status av praksiskandidat utenom den vanlige lærlingeordningen. Etter bestått teorieksamen kan du melde deg opp til praksisprøven så snart du kan dokumentere 60 måneder relevant praksis. Det er fagopplæringskontoret i ditt fylke som skal godkjenne praksisen din.

Disse kursene gjennomføres vanligvis over to semestre og fremdriften tilsvarer deltidsutdanning. Det er ingen opptakskrav til teorikurset, men erfaring fra faget er en fordel. Eksamen gjennomføres i juni eller desember i regi av fylkeskommunen.

Utdanningen gjennomføres i henhold til kompetansemålene etter vg3 i fagets læreplan.

Fullstendig læreplan finner du på www.udir.no

Etter gjennomført kurs får du kursbevis fra Fjellugla Kompetanse AS.