Høgskoleutdanning høstsemesteret 2023 • Undervisning med samlinger på Tolga

16.08.2023Høgskoleutdanning, Hva skjer

Fra høstsemesteret 2023 tilbyr Fjellugla Kompetanse AS studier og kurs på høgskolenivå i samarbeid med Høgskulen for Grøn Utvikling (HGUt) på Bryne.

All klasseundervisning og de fleste samlingene vil bli gjennomført med lærekrefter fra HGUt på Malmplassen Gjestegård på Tolga. Alle studier og kurs er lagt opp som nettbasert undervisning med hyppige fysiske samlinger. Undervisningen legger i tillegg til forelesninger og litteraturstudier, vekt på studentaktiviteter som individuelle oppgaver, arbeid i grupper, prosjektarbeid og feltarbeid.

Tilbudene høstsemesteret 2023:

  • Bachelorgrad i «Nyskaping og regenerativ utvikling» (180 STP over 3 år)
  • Fagkurs i «Samfunnsentreprenørskap» (10 stp.)
  • Fagkurs i «Hest i næring» (10 stp.)
  • Fagkurs i «Inn på tunet, entreprenørskap i gardsbedrifter» (10 stp.)

Du finner mer informasjon her …