Utdanning til Mesterbrev

I samarbeid med Norges Mesterakademi AS, tilbyr Fjellugla Kompetanse opplæring som kvalifiserer til å søke om Mesterbrev i alle fagene under ordningen, med unntak av faggruppen Bilfag.

Fjellugla har hovedansvaret for 5 faggrupper:
Estetiske fag
Grafiske fag
Møbel- og trefag
Restaurant- og matfag og Verkstedhåndverksfag

Presentasjonen her fokuserer i hovedsak på disse 5 gruppene, så du som er mest interessert i Byggfagene vil finne best informasjon på www.mesterakademiet.no.

Mesteropplæringen i Norge er administrert av Mesterbrevnemnda med hovedsete i Oslo. Ordningen har gjennomgått store endringer de siste årene, og for å finne helt oppdatert informasjon kan du gå inn på www.mesterbrev.no. Der finner du detaljer om de enkelte fagplaner og eventuelle endringer.

Mesteropplæringen består for alle fag av tre moduler:

  • Bedriftsledelse, som er felles for alle fagene i ordningen.
  • Faglig ledelse, som i all hovedsak er felles for fag i samme faggruppe.
  • Faglig fordypning / Mesteroppgave, som er en individuell fordypning i det enkelte faget.

Den totale studietiden varierer noe mellom faggruppene. Alle Byggfag gjennomføres på 4 semestre, mens de 5 faggruppene som Fjellugla har hovedansvaret for gjennomføres på 3 semestre.

Undervisningen vil ideelt sett bli gjennomført med 3 fysiske samlinger per semester. Alternativt som kombinasjon med online undervisning eller som ren web-basert undervisning, avhengig av smittesituasjonen!
Hver samling vil være fra torsdag klokka 10.00 til søndag klokka 15.00.
Vi vil finne hensiktsmessige og rimelige løsningene for sted og innkvartering ved samlingene.

Første modul Bedriftsledelse, som omfatter Organisasjon og ledelse, Økonomistyring og Markedsføring, går over 160 timer fordelt på to semester.
Det tredje semesteret på 80 timer, vil inneholde Faglig ledelse og Mesteroppgaven. Her vil veiledning fra instruktører og dialog med medelever utgjøre en stor del av arbeidsmetoden.

Hele utdanningen koster kr. 48 000,-
Reise og oppholdskostnader ved samlinger kommer i tillegg.

Våre samarbeidspartnere

Iceland Liechtenstein Norway Grants
Ministry of Culture National Heritage and Sport of the Republic of Poland
Høgskulen for Grøn Utvikling
Mesterakademiet
Akademisk Studieforbund
Brannvernforeningen
Fagrådet for Våtrom
Dokker