OBS! Varme arbeider – sertifiseringskurs med teori og praktisk slukkeøvelse mandag 12. februar 2024

1.02.2024Hva skjer, Sertifikat og kompetansebevis

Vi inviterer til sertifiseringskurs med teori og praktisk slukkeøvelse Mandag 12. februar 2024, klokka 09.00.
Sted for kurset er Fiellugla Kompetanse, Tomtegata 11, Tynset.

Kurset ledes av godkjent instruktør Lars Hage.

Kurset er et dagskurs, og koster kr 2.900,- inkludert digital lærebok, arbeidshefte i papirform, individuell eksamen, praktisk slokkeøvelse og sertifikat i digital form. I tillegg kan du bestille lommesertifikat i plast kr. 460,-. Lærebok i papirversjon vil være tilgjengelig på kurset. Lærebok og arbeidshefte finnes på engelsk og polsk. Alle som består eksamen blir umiddelbart registrert som innehaver av gyldig sertifikat, i registeret hos Norsk Brannvernforening. Sertifiseringskravet er innført av Finans Norge Forsikringsdrift og administreres av Norsk Brannvernforening, NBF. Kurset gjennomføres i henhold til kravene i «Forskrift om utførelse av arbeid» av 06.12.2011 nr. 1357 (se kap. 5 om varmt arbeid) og etter retningslinjer gitt av NBF. Krav om sertifisering gjelder bruk av utstyr som kan frembringe varme eller gnister, slik som bruk av åpen ild, oppvarming, bruk av sveise-, skjære-, lodde- eller slipeutstyr utenfor fast og spesielt tilrettelagt arbeidsplass.
Se www.brannvernforeningen.no for mer informasjon.

Sertifikatet er gyldig i 5 år og må da fornyes ved å gjennomgå dette kurset på nytt.
Har du sertifikatfrafør, så ta det med så det kan fornyes.

Har du faglige spørsmål, så ta kontakt med Lars på lars.hage@oppdal.com eller tlf. 472 64 173. For andre spørsmål, ta kontakt med oss hos Fjellugla Kompetanse.

Påmelding senest 08.02.2024 til marit@fjellugla.no eller telefon 62 48 13 55.

Vi har uteskofrie lokaler, så ta gjeme med tøfler eller innesko.
Marit Smedaas Andersen, daglig leder/studierektor