Prosjekter

Fjellugla Kompetanse en aktiv partner i internasjonale prosjekter

Fjellugla Kompetanse har i mange år deltatt som aktiv partner i mange internasjonale prosjekter med kompetanseutvikling som hovedfokus. Fokus er oftest på bevaring av tradisjonshåndverk, utvikling av små og mellomstore bedrifter, lokalsamfunnsutvikling og kreativ jobbskaping i rurale distrikter.

Vi har deltatt i prosjekter under flere europeiske ordninger slik som Leonardo, Life Long Learning, Erasmus+ og i det senere spesielt i EØS-prosjekter. Dette har bidratt til at vi har bygget opp et stort og kompetent nettverk av samarbeidspartnere både i Norge og internasjonalt

Denne delen av våre aktiviteter er under stadig endring og utvikling, og nedenfor presenterer vi tre eksempler på prosjekter som er i god gang og stadig utvikler seg!

Community garden of Capuchin monastery
Srebrna Gora Fortress

 

Kamieniec Ząbkowicki