Fallsikringskurs • 25. april 2024

11.04.2024Hva skjer, Sertifikat og kompetansebevis

Vi inviterer til kurs i fallsikring torsdag 25. april 2024, klokka 09.00.
Sted for kurset er Fiellugla Kompetanse AS, Tomtegata 11, Tynset.

Kurset ledes av godkjent instruktør Øystein Brenden, fra Brenden Truck og Maskinopplæring AS

Kurset går over en dag og koster kr. 2.900,- inkludert avsluttende test og kompetansebevis. Faktura blir utsendt.

Personer som utfører arbeid mer enn 2 meter over bakken og det er fare for fall, skal bruke fallsikringsutstyr.
Kurset gjennomføres i henhold til NS9610 og tilfredsstiller kravene i «Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» av 06.12.2011 nr. 1355. Krav til opplæring omhandles i §8-1. Forskriften krever at arbeidstaker som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid har fått opplæring i bruken av det.
Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har den nødvendige opplæringen. Dokumentasjon på opplæringen skal være tilgjengelig for verneombud og myndigheter.

Har du faglige spørsmål så ta kontakt med Øystein på: post@bsso.no eller telefon 908 70 331.
Har du andre spørsmål så ta kontakt med oss hos Fjellugla Kompetanse AS.

Bindende påmelding innen 17.04.2024 til marit@fjellugla.no eller tlf 62 48 13 55.
OBS! Avmelding senere enn 18.04.24 belastes med full kurspris.

Ta gjeme med matpakke – vi har kaffe/te og småkaker.
Vi har uteskofrie lokaler, så ta gjeme med tøfler eller innesko.
Marit Smedaas Andersen, daglig leder/studierektor